Rooster

RVS 304, door middel van sleufverbindingen samengesteld.